Amikor egy vállalat a 25. órában, bezárás előtti állapotba kerül, akkor „a minden-mindegy" pillanatban a vezető bármilyen megoldásra nyitott. Válsághelyzetben feszültté válik a légkör, a munkatársak körében bizonytalanság, bizalmatlanság és pánikhangulat alakulhat ki. A korábban megszokott és bevált vezetési stílus és döntési mechanizmus már nem hoz eredményeket. „Tíz cégből legalább három megmenthető, ha felismerjük, hogy egy vállalat csődje, nem megfelelő működése leginkább emberi tényezőkre vezethető vissza, nem pedig külső okokra" - magyarázza Dr. Zavagyil Zoltán reorganizációs tanácsadó, a pozitívmunkatársak.hu és a Dr. Zavagyil és TársaiReorganizációs és Gazdasági Tanácsadó Kft. társalapító-ügyvezetője.

A fenntartható fejlődésnek és a vállalkozások gyorsító pályára állításának eszköze nem a racionalitás, hanem a holisztikus szemléletmód. S ha ezt az elméletet elfogadja a vezető, akkor lehet a munkatársak szemléletén is dolgozni. A pozitivmunkatarsak.hu alapítói elsősorban arra specializálták magukat, hogy a cégben dolgozó munkatársak magánéleti gondjai ne bénítsák meg a vállalat működését, s ehhez a spiritualitás eszközrendszeréből használnak elemeket. Ennek értelmében azt „tanítják", hogy a világot lássuk összefüggések rendszereként, illetve azt is, hogy„nem megfogható" energiák hatnak az emberekre, az emberek pedig működtetik a vállalatokat. „A programok során sikerült elérnünk, hogy motiváltabbá, lelkesebbé váltak a dolgozók, azonkívül, hogy abbamaradtak a rivalizálások és a belső civódások is."

 

A pénz csak eszköz

Zavagyil Zoltán úgy véli, hogy elsősorban nem az egyénekre kell külön-külön hatni, hanem a közösségre. Amiről most beszélünk, az ún. organikus szervezetfejlesztés módszertana, amely valójában nem új keletű szemlélet és nem is varázslás. Az alap modell Bernard Lievegoed holland orvos pszichiátertől származik, aki kutatóként és vállalkozási tanácsadóként tanulmányozta a vállalatok belső működését. A szemlélet Magyarországra is átszivárgott, s egyre több követője akadt, akik felismerték, hogy a szervezeti kultúra fejlesztése lehet a kilábalás egyik gyógyszere.

Az organikus szemlélet alapja az, hogy egy gazdasági szervezetet gondolati, érzelmi és fizikai szinten kell vizsgálni, a pénzt pedig nem célnak, hanem eszköznek kell tekinteni. Zavagyil Zoltán egy „véletlen" felismerésnek köszönheti, hogy a saját tapasztalatain alapuló programokat az organikus szemlélet és a spiritualitás mentén dolgozta ki. Ugyanis a 25. órában levő vállalat interim válságkezelő menedzsereként megpróbálta a munkatársak hozzáállását és szemléletét megfordítani. Meglepődve vette észre, hogy a próbálkozás sikerült. „A saját módszerünk azon alapul, hogy ha adott egy közösség, amibe olyan emberek tartoznak, akiknek azonosak a céljaik, és ezekért a célokért együtt kell tenniük, mint például egy munkahelyi közösségben, akkor ott a spirituális gondolatok pozitív hatásai rendkívül látványosan, és mérhetően mutatkoznak meg." Ha jól „hangolják" a gondolatokat, akkor elsősorban az egyén életminősége fog javulni, ezen keresztül pedig az egész közösség együttműködése válik sokkal hatékonyabbá. Brian Tracy könyvei, Szabó Péter motivációs előadásai, vagy A békés harcos útja című film egy a sok közül, amelyeket a spirituális menedzsment eszközrendszerébe illesztettek.

 

Tudomány vagy hókuszpókusz?

„A kompetenciaalapú, pszichológiai tesztekre, interjúkra épülő személyiség megismeréssel szemben a spiritualitás holisztikusabb megközelítést tesz lehetővé" - veszi át a szót Nagy Attila, a pozitivmunkatarsak.hu társalapítója. A személyiségjegyek, az erősségek, a potenciális lehetőségek körültekintőbb feltárása növeli a foglalkoztatott egyén beválásának valószínűségét. Főleg abban az esetben, ha nem egy ellenséges, hanem egy pozitív, befogadó csoportba kell majd az új kollégának beilleszkednie. "Egy cég legfőbb értéke nem kizárólag a műszaki eszközeiben, a dolgozók megszerzett ismereteiben, vagy a ledolgozott munkaórákban rejlik, hanem abban a teremtő erőben, ami az emberben végtelen energiaként a mai napig szinte teljesen kiaknázatlanul, sőt, elnyomva vár arra, hogy végre valaki felfigyeljen rá és rendeltetésének megfelelően használni kezdje" - fűzi hozzá. Mint mondja, egy vállalkozásban belülről nézve gyakran nehéz megállapítani, mi okozza a problémát, gyakran külső segítséggel nem csak megmenteni lehet egy céget, de a gondok bekövetkezését is meg is lehet előzni. Egy munkatárs és egy vállalkozás sikerének egyik közös alapja a pozitív gondolkodás. Ennek hiányában az ember „csődtömeggé" válik, ezen keresztül pedig a vállalkozás is csődbe megy.

 

Be- és/vagy hazaviszik a problémákat

A munkavállalók az otthoni megoldatlan problémáikon rágódnak a munkahelyükön, és a munkahelyi feszültségeiket vezetik le a családtagjaikon. Ezek így egymást erősítik, és növekvő ütemben amortizálják az egyént, a családi békét és a munkahelyi teljesítményt. Sőt, az a felfogás sem tartható tovább fent, hogy a dolgozó akkor teljesít jól, ha állandó félelemben és bizonytalanságban tartják. Az ilyen dolgozó addig képes így egy viszonylag stabil, de alacsony szintű teljesítményt nyújtani, amíg bele nem betegszik.

Az a cég, amelyik fejlett személyiségű munkavállalókkal rendelkezik és okosan gazdálkodik képességeikkel, elképzelhetetlen mennyiségű plusz energiához jut. A munkaadóknak tehát fel kell ismerniük, hogy az egyéni fejlődés egyben a cég fejlődését is jelentheti. Ugyanis ha a munkavállaló úgy érzi, hogy az adott munkahelyen önmagára talált és szívvel-lélekkel nem csak a pénzért, hanem önmagáért is dolgozik, hihetetlen teljesítményt képes produkálni. Ha fejlődnek az egyes emberek, a gazdaság szereplői, akkor nem kérdés, hogy el fog indulni a változás, ami egy élhetőbb világ felé mutat.

Napjainkban gyakorlatilag mindent a spiritualitás tárgykörébe sorolnak, ami kívül esik az elfogadott tudományokon, azaz „áltudományos". A spiritualitást azonban a mai tudásunkkal nem tudjuk megmagyarázni vagy „megfogni". A helyzeten tovább ront, hogy gyakran csalók „alkalmazzák", ezért sokan hókuszpókusznak gondolják. A spiritualitás alapja azonban az, hogy létezik egy tudatos, felsőbb rendező energia, ami/aki az élet létrehozója, és minden létezőt egyetlen olyan hatalmas rendszerbe foglal, ami általános törvényszerűségek szerint működik. „Azt kapod vissza, amit adsz" vagy „Az vagy, amit gondolsz magadról" valójában spirituális gondolat. S ez a rendező erő hat az egyénre, a közösségre vagy a vállalatra is. Innen pedig ezer felé ágazik tovább a jelenség értelmezése. „A mi tevékenységünk nem abban különleges, hogy másképpen, más módszerrel dolgozunk, mint mások, hanem abban, hogy olyan területtel foglalkozunk, amivel mások egyáltalán nem." Mint mondják, nem térítenek, egyszerűen magát az embert próbálják „formálni" olyanná, hogy munkavállalóként és magánemberként a lehető legtöbbet hozhassa ki magából.

Sebők Viktória

 

Zavagyil Zoltán

Műszaki (gépész) alapvégzettség után a pécsi Janus Pannonius Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász, majd ugyanitt a Közgazdaságtudományi Karon (MBA pénzügyi szak 1998) közgazdász diplomát szerzett. Magyarország egyetlen kizárólag reorganizációval foglalkozó cégének a Dr. Zavagyil és Társai Reorganizációs és Gazdasági Tanácsadó Kft.-nek tulajdonosa, ügyvezető igazgatója 2002. óta. A Menedzser Alapítvány kuratóriumi tagja. 2008-ban a "Legjobb Tanácsadási Projekt „VTMSZ- Garai Tamás Díjat kapta. 2008-ban bekerült a Magyarország vezető személyiségeit tömörítő Who is Who enciklopédiába. 2016-ban társával megalapította a pozitivmunkatarsak.hu „brand"-et.

 

Nagy Attila

Műszaki (könnyűipar) alapvégzettség után a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán marketing menedzser szakoklevelet (1992), majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán pénzügyi szakközgazda oklevelet (1995) szerzett. Ruhaiparral és kereskedelemmel foglalkozó cégekben dolgozott különböző felső vezetői beosztásokban. 2016-ban társával megalapította a pozitivmunkatarsak.hu „brand"-et.